Ефективність психологічної терапії у людей із запальним захворюванням кишечника

кишечник

З’являється все більше доказів впливу кишково-мозкової системи на природну історію запального захворювання кишечника (ВЗК). Таким чином, психологічна терапія може мати сприятливий вплив на людей із ЗЗК, але дані суперечливі.

Крісті Рігготт
Антоніна Мікоцька-Валус
Девід Джей Грейсі
Професор Олександр Форд

TheLancet


кишечник

Ми мали на меті оновити наш попередній систематичний огляд і мета-аналіз, щоб оцінити, чи показало включення більшої кількості рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) будь-які корисні ефекти та чи ці ефекти відрізнялися залежно від методу лікування.

методи

У цьому систематичному огляді та мета-аналізі ми здійснили пошук у MEDLINE, Embase, Embase Classic, PsychINFO та Кокранівському центральному реєстрі контрольованих випробувань з 1 січня 2016 р. по 30 квітня 2023 р. у пошуках РКД, опублікованих будь-якою мовою, для залучення осіб віком від 16 років. років або старше із ЗЗК, які порівнювали психологічну терапію з контрольним втручанням або звичайним лікуванням.

  • Ми об’єднали дихотомічні дані, щоб отримати відносні ризики (ВР) з 95% ДІ індукції ремісії у людей з активною формою захворювання або рецидиву у людей з неактивним захворюванням під час остаточного спостереження.
  • Ми об’єднали безперервні дані для оцінки стандартизованих середніх різниць (SMD) із 95% ДІ в індексах активності захворювання, показниках тривожності, показниках депресії, показниках стресу та показниках якості життя після завершення терапії та під час остаточного спостереження.
  • Ми об’єднали всі дані за допомогою моделі випадкових ефектів.

Дослідження аналізували окремо залежно від того, чи включали вони людей із клінічно активним ЗЗК чи переважно осіб, у яких хвороба була в спокої.

  • Ми провели аналіз підгруп за способом терапії та відповідно до того, чи випробування охоплювали вибрані групи людей із ЗЗК.
  • Ми використали інструмент Кокранівського ризику зміщення для оцінки зміщення на рівні дослідження та оцінили воронкоподібні графіки за допомогою тесту Еггера.
  • Ми оцінили неоднорідність за допомогою статистики I2.

Висновки

Оновлений пошук літератури виявив загалом 469 нових записів, 11 з яких відповідали критеріям прийнятності. З нашого попереднього мета-аналізу, опублікованого в 2017 році, було включено 14 досліджень.

Загалом 25 РКД підходили для цього мета-аналізу, усі з яких мали високий ризик упередженості. Лише чотири РКД набирали пацієнтів з активним ЗЗК; було недостатньо даних для мета-аналізу ремісії, індексів активності захворювання, балів депресії та стресу.

У пацієнтів із активним ЗЗК психологічна терапія не мала користі порівняно з контрольною групою для показників тривоги після завершення терапії (два РКД; 79 осіб; СМД –1,04, 95% ДІ –2,46 до 0,39), але мала значну користь для оцінки якості життя після завершення терапії (чотири РКД; 309 осіб; 0,68, 0,09 до 1,26), хоча гетерогенність між дослідженнями була високою (I2=82%).

В осіб з ІБС у стані спокою ВР рецидиву активності захворювання не зменшувався за допомогою психологічної терапії (десять РКВ; 861 особа; ВР 0,83, 95% ДІ 0,62 до 1,12), з помірною гетерогенністю (I2=60% ), а воронкова діаграма запропонувала докази упередженості публікації або інших невеликих ефектів дослідження (критерій Еггера p=0·046).


Для людей із неактивним ЗЗК після завершення терапії не було різниці в індексах активності захворювання між психологічною терапією та контрольною групою (13 РКД; 1015 осіб; SMD –0,01, 95% ДІ –0,13 до 0,12; I2= 0%). Показники тривоги (13 РКД; 1088 осіб; –0·23, від –0·36 до –0·09; 18%), показники депресії (15 РКД; 1189 осіб; –0·26, –0·38 до –0· 15; 2%), показники стресу (11 РКД; 813 осіб; –0·22, –0·42 до –0·03; 47%) були значно нижчими, а показники якості життя (16 РКД; 1080 людей; 0,31, 0,16 до 0,46; 30%) були значно вищими, при психологічній терапії порівняно з контролем після завершення лікування.


Статистично значущі переваги зберігалися до остаточного спостереження за балами депресії (12 РКД; 856 осіб; –0·16, –0·30 до –0·03; 0%). Ефекти були найсильнішими в РКД терапії третьої хвилі та в РКД, у яких брали участь люди з порушенням психологічного здоров’я, втомою або зниженою якістю життя на початковому етапі.

Інтерпретація

Психологічна терапія має корисний, короткочасний вплив на тривогу, депресію, стрес і показники якості життя, але не на активність захворювання. Необхідні подальші РКД у вибраних групах, щоб визначити місце для такої терапії в лікуванні ЗЗК.


Оригінал Статті

Вам также может понравиться