Специфіка юридичного супроводу та ліцензування медичної діяльності

медична практика

Юридичний консалтинг має за головну мету і першочергове завдання ліцензування медичної діяльності, але не обмежується ним. Також він включає консультації з правових аспектів діяльності медичних або діагностичних центрів, забезпечення захисту прав лікарів та пацієнтів, представлення інтересів клієнта в судових інстанціях, а також низку інших послуг.

медична практика

Ліцензування медичної діяльності — пріоритетне завдання

З метою контролю за стандартами надання медичних послуг МОЗ України було запроваджене обов’язкове ліцензування лікарської практики.


Для оформлення такого дозвільного документа необхідною умовою є задоволення низки кваліфікаційних, організаційних та інших вимог. Пріоритетне завдання спеціалістів із консалтингу в цьому разі полягає у забезпеченні дотримання всіх нюансів законодавства та допомозі зі збором і оформленням наступних документів:

  • заяви встановленого зразка;
  • висновку СЕС про відповідність приміщень встановленим нормам;
  • підтвердження наявності необхідної для практики матеріально-технічної бази;
  • доказів належної кваліфікації медичного персоналу.

Послуги після ліцензування діяльності

Після отримання всіх необхідних для відкриття клініки або кабінету паперів потреба медзакладів у допомозі юристів не втрачає актуальності. Так, наприклад, затребуваними лишаються консультації з приводу вимог медичного та трудового законодавства, вибору оптимальних форм оподаткування для юридичних осіб та лікарів, що практикують як ФОП. Крім того, однією із найбільш поширених послуг є допомога у проходженні акредитації та підготовка необхідного для цього пакету документів.

Допомога при анулюванні медичної ліцензії

Якщо медична ліцензія анулюється через прийняття контролюючим органом відповідного рішення, юристи можуть допомогти із її адміністративним чи судовим поновленням. Практичний досвід свідчить, що досить часто поновлення відбуваються навіть у випадках, які здаються безнадійними на перший погляд. Вірогідність успіху тут залежить безпосередньо від кваліфікації, професіоналізму та досвіду фахівців у медико-юридичній сфері.


Інші судові процеси теж є досить поширеними в медичній сфері. Юристам доводиться стикатися із суперечками щодо порушення прав медзакладів, персоналу або пацієнтів. Їхнє завдання полягає у вирішенні проблеми якнайкращим для клієнта чином і бажано ще на досудовій стадії шляхом укладання мирової угоди.

Вам также может понравиться